miércoles, 21 de abril de 2021

Publicación listaxe alumnado admitido curso 2020/2021

Xa está publicada a listaxe provisional do alumnado admitido para o curso 2021/2022. A Consellería só permite publicar a listaxe no taboleiro de anuncios situado no interior do colexio, pero tamén se pode consultar a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou un certificado dixital. Todas as solicitudes foron admitidas. O prazo para formalizar a matrícula será do 20 ao 30 de xuño. 


miércoles, 3 de marzo de 2021

Pago telemático comedor

Aquelas familias que non desfruten de gratuidade polo uso do servizo de comedor poden pagalo mensualmente de maneira telemática. Atoparán a información necesaria para poder tramitalo desta forma no seguinte vídeo, e nas páxinas 16 a 18 da presentación á que se pode acceder facendo clic na imaxe:
domingo, 28 de febrero de 2021

Solicitudes de admisión

 O prazo para presentar solicitudes de admisión no noso centro comezará mañá, día 1 de marzo, e finalizará o 22 do mesmo mes. Se algunha familia necesita axuda para cubrir o impreso de admisión, ou ten algunha dúbida, pode pedir cita chamando ao teléfono do colexio (988287411) ou a través dun correo electrónico (ceip.penadasela@edu.xunta.gal).

Instrucións para o rexistro de solicitudes de admisión


 

Manual para as familias.

Impreso en galego.

Impreso en castelán.

miércoles, 23 de diciembre de 2020

Eso que tú me das

Vídeo con el que participamos en la gala anti-COVID-19 celebrada el pasado 22 de diciembre en el Auditorio Municipal de O Carballiño.

domingo, 20 de diciembre de 2020

O Camiño de Santiago

O luns, ás 14:20 horas, o alumnado do colexio desfrutará do noso festival de Nadal deste ano nas súas aulas. Ás 20:00 horas publicaremos o vídeo completo do festival no noso blog para que todas as familias poidades velo nas vosas casas. Aquí tedes o programa de man do festival:
viernes, 4 de diciembre de 2020

Días non lectivos

A orde do 25 de xuño de 2020, pola que se aprobou o calendario escolar para o curso 2020/21, establece que o Día do Ensino, que se celebra o luns, 7 de decembro, sexa non lectivo. Así mesmo, o martes 8 tampouco haberá clases por ser un día festivo nacional. O mércores 9 retomaremos a actividade lectiva habitual. 


 

viernes, 20 de noviembre de 2020

Titoriais sobre AbalarMóbil

Guía detallada sobre AbalarMóbil para as familias.
 

Instalación e rexistro de AbalarMóbil.

 

Funcionalidades de AbalarMóbil.

miércoles, 18 de noviembre de 2020

Adquisición de máscaras

A Consellería de Educación realizará unha achega para que os centros poidamos adquirir máscaras para o alumnado matriculado en educación primaria. As máscaras distribuiranse entre o alumnado pertencente a familias cunha renda per cápita igual ou inferior ao limiar de 6.000 €, que foi o limiar de referencia no curso 2020/21 para ter dereito á axuda para adquirir material escolar. Polo tanto, será beneficiario das máscaras, directamente, o alumnado que resultou beneficiario das axudas de material escolar e, logo de solicitude e comprobación da renda per cápita da unidade familiar, o resto do alumnado que non foi beneficiario por diferentes circunstancias, sempre que reúna o requisito.

Alumnado destinatario:
O alumnado matriculado en educación primaria, educación secundaria obrigatoria e educación especial que:
1. Fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar.
2. Non fose beneficiario da axuda para adquirir material escolar por diferentes circunstancias, pero:
a) Pertenza a familias cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 €.
b) Estea matriculado en educación especial, ou suxeito a tutela ou garda da Xunta de Galicia ou teña unha discapacidade igual ou superior ao 65 %, con independencia da renda da unidade familiar. 

Presentación de solicitudes:
1. Só deberán presentar solicitude os pais, nais, titores ou representantes legais do alumnado que non presentou solicitude de material escolar en tempo e forma ou resultou excluída. No caso de alumnado en situación de garda ou tutela da Xunta de Galicia, presentará a solicitude a persoa titular da dirección do centro de menores ou a persoa coa que conviva en acollemento familiar.
2. A solicitude será única para todos os fillos e, de ser o caso, tutelados, que estean admitidos no mesmo centro docente para o curso 2020/21; se están admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros.
3. As solicitudes deberán presentarse presencialmente no centro docente onde estea matriculado o alumno utilizando o formulario normalizado (anexo I) dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal
Este formulario de solicitude (anexo I) tamén estará dispoñible:
a) No centro docente.

b) No portal educativo, enderezo http://www.edu.xunta.gal.

Prazo para presentar solicitudes:
O prazo para presentar as solicitudes rematará o 27 de novembro.
As persoas interesadas deberán achegar coa solicitude (anexo I) a seguinte documentación:
a) Anexo II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figuren o alumno e os demais
membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, ademais deberán achegar a sentenza xudicial e/ou
convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/a menor.