jueves, 2 de septiembre de 2021

Reunións de comezo de curso

A evolución da situación sanitaria provocada pola pandemia impide, ao igual que o ano pasado, que celebremos a habitual reunión conxunta de comezo de curso á que asistía toda a comunidade educativa do colexio. Polo tanto, volveremos facer unha reunión por cada grupo de clase nos seguintes horarios:
  • 4º e 5º de infantil (3 e 4 anos): o luns 6, ás 16:00 h.
  • 6º de infantil (5 anos): o martes 7, ás 16:00 h.
  • 1º e 2º de primaria: o martes 7, ás 17:30 h.
  • 3º e 4º de primaria: o luns 6, ás 17:30 h.
  • 5º e 6º de primaria: o mércores 8, ás 16:00 h.
As xuntanzas faranse respectando as medidas de seguridade establecidas polo centro e a Xunta de Galicia, polo que pregamos que só asista unha persoa por cada compoñente do alumnado, que se use máscara en todos os espazos do centro, que se respecte a distancia de seguridade de 1,5 m entre todas as persoas, que se hixienicen as mans cos dispensadores de xel hidro-alcohólico na entrada do colexio, e que non se formen grupos de persoas no exterior do centro nin antes nin despois das reunións.
Moitas grazas pola vosa colaboración.
domingo, 27 de junio de 2021

Listaxe de libros de texto para o curso 2021/22

Xa se pode consultar a listaxe de libros de texto para o próximo curso escolar no arquivo adxunto a unha publicación da nosa páxina web á que se pode acceder a través desta ligazón. Publicaremos a listaxe do alumnado de 6º de infantil (5 anos) a primeiros de setembro, cando a mestra dese grupo sexa nomeada.


sábado, 5 de junio de 2021

Resolución axudas proxectos fomento uso galego

 A Secretaría Xeral de Política Lingüística concedeunos unha axuda de 330 euros para desenvolver o noso proxecto de fomento de uso do galego.


 

lunes, 31 de mayo de 2021

Horario de verán

Mañá, 1 de xuño, comeza o horario de verán. As clases empezarán ás 09:00 e sairemos do comedor ás 14:30 (todos os días). Loxicamente, este cambio de horario afectará tamén ao servizo de transporte.


miércoles, 26 de mayo de 2021

Fondo solidario libros de texto e axudas para libros e material escolar

Está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para participar na convocatoria do fondo solidario de libros de texto e das axudas para material escolar. É unha convocatoria só para o alumnado que estará matriculado en educación primaria, secundaria obrigatoria ou especial durante o próximo curso escolar.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2021 (incluído). A solicitude será única para todos os fillos. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2021/22. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a. As solicitudes presentaranse por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal, ou tamén se poderán presentar presencialmente nos centros docentes (pódense solicitar os impresos chamando ao director ou a través das titoras).

Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento
1. As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:
a) Anexos I e II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
1º. Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
2º. Certificado ou volante de convivencia.
3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia onde deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.
En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2019, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Artigo publicado en Badal Novas sobre a visita de Xulio Dobarro

 Xulio Dobarro publicou un artigo sobre a visita que realizou ao noso colexio hai unhas semanas para presentar o seu libro O Irixo. Patrimonio cultural. Moitas grazas a Xulio por escribilo e ser tan xeneroso con nós e a Badal Novas pola súa publicación.


  

miércoles, 12 de mayo de 2021

II Encontro de Familias

 


Días non lectivos

Mañá, día 13 de maio, é festivo no concello de O Irixo, polo que non haberá clases no colexio. O venres tampouco será lectivo porque foi o día que autorizou a Xefatura Territorial da Consellería de Educación para substituír o segundo día festivo local (o martes de Carnaval), porque non coincidiu cun día de clase. Retomaremos as clases o próximo martes, 18 de maio, por ser o luns o Día das Letras Galegas.

Moitas grazas.

Saúdos!!!domingo, 9 de mayo de 2021

Distribución de máscaras

 Entregámoslle vinte máscaras cirúrxicas a todo o alumnado este venres. Foi unha doazón do centro en colaboración coa farmacia de O Irixo e coa nosa ANPA, a quen agradecemos, coma sempre, a súa cooperación. 
miércoles, 21 de abril de 2021

Publicación listaxe alumnado admitido curso 2020/2021

Xa está publicada a listaxe provisional do alumnado admitido para o curso 2021/2022. A Consellería só permite publicar a listaxe no taboleiro de anuncios situado no interior do colexio, pero tamén se pode consultar a través da aplicación admisionalumnado empregando a Chave365 ou un certificado dixital. Todas as solicitudes foron admitidas. O prazo para formalizar a matrícula será do 20 ao 30 de xuño.