viernes, 22 de octubre de 2021

Premio festival MICE

 O colexio ganou o premio do público na sección estatal do festival MICE de Valencia coa curtametraxe La tempestad. Parabéns para Alejandro, Antía, Ariane, Brais, Johanyelis, Lara, Lucía, Marta, Noelia, Sebas e Yanira polo seu magnífico traballo, que foi recompensado con este merecido galardón. A nosa curta competía con películas gravadas en colexios de todo España, polo que estamos moi orgullosos do que conseguiron grazas ao seu esforzo, ilusión e amor polo cine e o teatro.
viernes, 8 de octubre de 2021

Días non lectivos

A orde do 19 de maio de 2021, pola que se aprobou o calendario escolar para o curso 2021/22, establece que o Día do Ensino, que se celebra o luns, 11 de outubro, sexa non lectivo. Así mesmo, o martes 12 tampouco haberá clases por ser un día festivo nacional. O mércores 13 retomaremos a actividade lectiva habitual. Moitas grazas. Boa ponte!
jueves, 30 de septiembre de 2021

Horario de inverno

 Mañá, 1 de outubro, comeza o horario de inverno do colexio. As clases empezarán ás 09:30 todos os días, e rematarán ás 16:00 de luns a xoves. Os venres rematarán ás 12:20 (e o alumnado sairá do comedor ás 13:10). Loxicamente, este cambio de horario afectará tamén ao servizo de transporte.
Aproveitamos a ocasión para pregar que as familias que vaian facer uso do servizo Concilia Extraescolares informen ao profesorado ao respecto.jueves, 2 de septiembre de 2021

Reunións de comezo de curso

A evolución da situación sanitaria provocada pola pandemia impide, ao igual que o ano pasado, que celebremos a habitual reunión conxunta de comezo de curso á que asistía toda a comunidade educativa do colexio. Polo tanto, volveremos facer unha reunión por cada grupo de clase nos seguintes horarios:
  • 4º e 5º de infantil (3 e 4 anos): o luns 6, ás 16:00 h.
  • 6º de infantil (5 anos): o martes 7, ás 16:00 h.
  • 1º e 2º de primaria: o martes 7, ás 17:30 h.
  • 3º e 4º de primaria: o luns 6, ás 17:30 h.
  • 5º e 6º de primaria: o mércores 8, ás 16:00 h.
As xuntanzas faranse respectando as medidas de seguridade establecidas polo centro e a Xunta de Galicia, polo que pregamos que só asista unha persoa por cada compoñente do alumnado, que se use máscara en todos os espazos do centro, que se respecte a distancia de seguridade de 1,5 m entre todas as persoas, que se hixienicen as mans cos dispensadores de xel hidro-alcohólico na entrada do colexio, e que non se formen grupos de persoas no exterior do centro nin antes nin despois das reunións.
Moitas grazas pola vosa colaboración.
domingo, 27 de junio de 2021

Listaxe de libros de texto para o curso 2021/22

Xa se pode consultar a listaxe de libros de texto para o próximo curso escolar no arquivo adxunto a unha publicación da nosa páxina web á que se pode acceder a través desta ligazón. Publicaremos a listaxe do alumnado de 6º de infantil (5 anos) a primeiros de setembro, cando a mestra dese grupo sexa nomeada.


sábado, 5 de junio de 2021

Resolución axudas proxectos fomento uso galego

 A Secretaría Xeral de Política Lingüística concedeunos unha axuda de 330 euros para desenvolver o noso proxecto de fomento de uso do galego.


 

lunes, 31 de mayo de 2021

Horario de verán

Mañá, 1 de xuño, comeza o horario de verán. As clases empezarán ás 09:00 e sairemos do comedor ás 14:30 (todos os días). Loxicamente, este cambio de horario afectará tamén ao servizo de transporte.


miércoles, 26 de mayo de 2021

Fondo solidario libros de texto e axudas para libros e material escolar

Está aberto o prazo para a presentación de solicitudes para participar na convocatoria do fondo solidario de libros de texto e das axudas para material escolar. É unha convocatoria só para o alumnado que estará matriculado en educación primaria, secundaria obrigatoria ou especial durante o próximo curso escolar.

O prazo para presentar as solicitudes rematará o día 22 de xuño de 2021 (incluído). A solicitude será única para todos os fillos. Se estivesen admitidos en centros docentes distintos, presentarase unha solicitude en cada un dos centros, na cal se incluirán os admitidos nese centro para o curso 2021/22. No caso de que a solicitude se tramite por vía electrónica empregando a aplicación Fondolibros, será necesaria a presentación dunha solicitude por cada alumno/a. As solicitudes presentaranse por vía electrónica no formulario normalizado (anexo I) dispoñible na aplicación informática Fondolibros (https://www.edu.xunta.es/fondolibros), a través da sede electrónica da Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal, ou tamén se poderán presentar presencialmente nos centros docentes (pódense solicitar os impresos chamando ao director ou a través das titoras).

Documentación complementaria necesaria para tramitar o procedemento
1. As persoas interesadas deberán achegar a seguinte documentación:
a) Anexos I e II (comprobación de datos dos membros computables da unidade familiar).
b) Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
En caso de separación ou divorcio, deberán achegar ademais a sentenza xudicial e/ou convenio regulador onde conste a atribución da custodia do/da menor.
Excepcionalmente, poderase acreditar o número de membros computables utilizando algún dos seguintes medios:
1º. Copia do libro de familia ou documento equivalente, onde figure o alumno e os demais membros computables da unidade familiar.
2º. Certificado ou volante de convivencia.
3º. Informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia.
Nos casos especiais, en que a composición da unidade familiar non se axuste ao sinalado no artigo 4.1 desta orde, achegarase un certificado ou volante de convivencia onde deberán figurar o/a alumno/a e todos os familiares que convivan con el/ela, ou un certificado dos servizos sociais do concello que acredite a situación familiar.
c) Certificado do grao de discapacidade do/da alumno/a ou de calquera membro da familia recoñecido por un órgano que non pertenza á Xunta de Galicia.
d) Documentación xustificativa da situación de violencia de xénero no ámbito familiar, en calquera das formas que enumera o artigo 5 da Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero.
e) Resolución xudicial de incapacitación con patria potestade prorrogada ou rehabilitada.
f) Resolución administrativa ou xudicial acreditativa da situación de acollemento ou do certificado do centro de menores, para o alumnado en situación de tutela ou garda da Xunta de Galicia.
g) Certificado de convivencia, volante de convivencia ou informe dos servizos sociais ou do órgano equivalente do concello onde resida a familia, no caso de que o pai e a nai ou o titor o titores carezan de DNI e NIE.
En todo caso, os documentos deberán ser válidos e eficaces no momento da súa presentación, e reflectir a situación persoal, familiar e económica a 31 de decembro do 2019, agás no caso de violencia de xénero, en que se aplicará o disposto na lexislación específica.

Artigo publicado en Badal Novas sobre a visita de Xulio Dobarro

 Xulio Dobarro publicou un artigo sobre a visita que realizou ao noso colexio hai unhas semanas para presentar o seu libro O Irixo. Patrimonio cultural. Moitas grazas a Xulio por escribilo e ser tan xeneroso con nós e a Badal Novas pola súa publicación.